Flexi Yeti

$10.99
Adorable posable yeti. Perfect for those stockings!